Actualitatea misiunii

România salută noul director executiv al UNICEF

New York, 1 iun /Misiunea Permanentă/- În prima zi a lucrărilor sesiunii anuale a Comitetului Executiv UNICEF, Ambasadorul României la ONU, Simona Miculescu, s-a alăturat celorlalţi membri ai Comitetului şi a salutat preluarea de către Anthony Lake, a celei mai înalte poziţii în UNICEF, aceea de director executiv.

În discursul său, pe marginea Raportului anual al Directorului Executiv UNICEF, Reprezentantul Permanent al României a luat notă de anumite progrese substanţiale în redactarea şi prezentarea Raportului, printre care axarea acestuia pe rezultatele concrete înregistrate în contextul atingerii obiectivelor strategice ale UNICEF.

Recomandările formulate de România, vizând îmbunătăţirea activităţii UNICEF, au atins următoarele aspecte de interes special pentru ţara noastră: amplificarea rolului societăţii civile şi încurajarea parteneriatelor public-privat; sprijinirea constituirii de comitete naţionale pentru UNICEF; necesitatea unei mai bune monitorizări a activităţii reprezentanţelor naţionale ale UNICEF şi eficientizarea acestora şi nu în ultimul rând, continuarea eforturilor de consolidare şi coordonare a activităţii UNICEF cu celelalte agenţii şi programe ONU, sub conceptul Delivering as One.