Home

Informaţii generale

La 25 aprilie 1945, la San Francisco, s-au deschis lucrările Conferinţei Naţiunilor Unite, având ca scop principal elaborarea Cartei ONU şi, implicit, constituirea organizaţiei mondiale. La 26 iunie 1945, Carta ONU a fost semnată de reprezentanţii celor 50 de state participante la conferinţă, care au calitatea de membri fondatori ai ONU (aceeaşi calitate o are şi Polonia, stat care nu a participat la Conferinţa de la San Francisco). În prezent, organizaţia are 192 de membri.

Organizaţia Naţiunilor Unite s-a constituit oficial în cursul aceluiaşi an, la 24 octombrie, prin ratificarea Cartei ONU de către China, Franţa, Marea Britanie, SUA, URSS şi de către majoritatea semnatarilor. Din 1945, 24 octombrie reprezintă Ziua Naţiunilor Unite.

Conform Cartei, ONU a reprezentat expresia hotărârii ţărilor de a preveni o nouă conflagraţie mondială, de a menţine pacea şi securitatea internaţionale, de a dezvolta relaţii prieteneşti între state, de a realiza cooperarea pentru soluţionarea problemelor economice, sociale, culturale şi umanitare cu care se confruntă omenirea şi de a promova şi încuraja respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.

Sistemul ONU este format din şase organe principale, precum şi organisme şi instituţii specializate.

Cele şase organe principale sunt: Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic şi Social (ECOSOC), Consiliul de Tutelă, Curtea Internaţională de Justiţie şi Secretariatul.

Sistemul ONU cuprinde 15 agenţii specializate: Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Grupul Băncii Mondiale (alcătuit din Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Societatea Financiară Internaţională, Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor şi Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii), Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, Organizaţia Maritimă Internaţională, Organizaţia Internaţională a Telecomunicaţiilor, Uniunea Poştală Universală, Organizaţia Meteorologică Mondială, Organizaţia Internaţională a Proprietăţii Intelectuale, Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, Agenţia Internaţională a Energiei Atomice.

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) - cu sediul la Geneva, elaborează politicile şi programele destinate ameliorării condiţiilor de muncă şi posibilităţilor de angajare, fixând totodată normele internaţionale utilizate în toate ţările lumii în domeniul forţei de muncă. http://www.ilo.org/  

Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) - cu sediul la Roma, contribuie la ameliorarea productivităţii agricole şi a securităţii alimentare în scopul îmbunătăţirii nivelului de viaţă al populaţiei. http://www.fao.org/  

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) – cu sediul la Paris, încurajează educaţia, dezvoltarea culturală, protejarea patrimoniului natural şi cultural mondial, cooperarea ştiinţifică internaţională, libertatea presei şi a comunicării. http://www.unesco.org/  

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) - cu sediul la Geneva, coordonează programele destinate să rezolve problemele de sănătate şi să permită tuturor să ajungă la un nivel de sănătate cât mai ridicat posibil. Domeniile sale de acţiune sunt: imunologia, educarea în domeniul sănătăţii şi distribuirea de medicamente esenţiale. http://www.who.int/  

Grupul Băncii Mondiale (BM) - cu sediul la Washington DC, oferă ţărilor în curs de dezvoltare împrumuturi şi asistenţă tehnică în vederea reducerii sărăciei şi a promovării unei creşteri economice durabile. http://www.worldbank.int/  

Fondul Monetar Internaţional (FMI) - cu sediul la Washington DC, facilitează cooperarea în domeniul monetar şi al stabilităţii financiare internaţionale şi oferă un cadru permanent de consultare, de consiliere şi asistenţă în domeniul financiar. http://www.imf.int/  

Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) - cu sediul la Montreal, fixează normele internaţionale necesare securităţii şi eficacităţii transporturilor aeriene şi coordonează cooperarea internaţională în domeniul aviaţiei civile. http://www.icao.int/  

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) - cu sediul la Londra, contribuie la ameliorarea procedeelor de transport maritim internaţional şi a normelor de securitate pe mare, precum şi la reducerea poluării mediului maritim de către navele maritime. http://www.imo.org/  

Organizaţia Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT) - cu sediul la Geneva, favorizează cooperarea internaţională în vederea ameliorării mijloacelor de comunicaţie, coordonează utilizarea frecvenţelor de radio şi televiziune, încurajează adoptarea de măsuri de securitate. http://www.itu.int/  

Uniunea Poştală Universală (UPU) - cu sediul la Berna, fixează regulile internaţionale pentru serviciile poştale, oferă asistenţă tehnică şi încurajează cooperarea în domeniul poştal. http://www.upu.int/  

Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) - cu sediul la Geneva, încurajează cercetarea ştiinţifică în domeniul atmosferei terestre şi a schimbărilor climatice şi facilitează schimbul de date meteorologice la nivel mondial. http://www.wmo.ch/  

Organizaţia Internaţională a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) - cu sediul la Geneva, încurajează protecţia internaţională în domeniul proprietăţii intelectuale şi facilitează cooperarea în materia drepturilor de autor, mărcilor, planurilor industriale şi a brevetelor. http://www.wipo.int/  

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricola (FIDA) - cu sediul la Roma, mobilizează resursele financiare în vederea creşterii producţiei agricole şi ameliorarea nivelului nutriţional al colectivităţilor celor mai sărace din ţările în curs de dezvoltare. http://www.ifad.org/  

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI) - cu sediul la Viena, încurajează progresul industrial în ţările în curs de dezvoltare în domeniul asistenţei tehnice, al serviciilor consultative şi al activităţilor de formare. http://www.unido.org/  

Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA) ,- cu sediul la Viena, este o organizaţie interguvernamentală autonomă, aflată sub auspiciile ONU, lucrează pentru cooperarea ştiinţifică şi tehnică pentru utilizarea în scop paşnic a energiei nucleare. http://www.iaea.int/.