Misiunea permanentă

Mandat

Reprezentând vocea diplomatică a României la Organizaţia Naţiunilor Unite, scopul nostru este în primul rând acela de a reda poziţia ţării noastre şi de a promova obiectivele României în cadrul organelor ONU de la New York. Gama largă de subiecte şi obiective de politică externă de care ne ocupăm, precum şi o mai mare responsabilitate asumată de România în arena internaţională, au condus la intensificarea cooperării active cu toate statele membre, cu agenţii şi programe ONU specializate, cu organizaţii internaţionale şi grupări regionale.

Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU se dedică în întregime promovării următoarelor priorităţi în cadrul organizaţiei mondiale:

  • Creşterea eficienţei ONU în abordarea ameninţărilor convenţionale sau noi la adresa păcii şi stabilităţii internaţionale.
  • Menţinerea Consiliului de Securitate ONU ca simbol şi forum principal al cooperării internaţionale pentru menţinerea păcii şi garantarea drepturilor şi demnităţii populaţiilor lumii.
  • Utilizarea diplomaţiei preventive şi a soluţionării paşnice a disputelor ca instrumente principale de promovare a păcii în lume, respectând pe deplin normele şi procedurile internaţionale.
  • Continuarea procesului de reformă ONU cu o mai mare voinţă politică, rapiditate şi energie. România va urmări consolidarea Consiliului de Securitate, inclusiv prin extinderea numărului de membrii şi o mai mare transparenţă a metodelor sale de lucru.
  • Dezvoltarea în continuare a capacităţilor ONU în operaţiuni de menţinere a păcii, cu un accent deosebit pe procesul de reconstrucţie şi reabilitare.
  • Implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului ca premise pentru pace şi stabilitate reale şi de durată. O atenţie particulară va fi îndreptată către reducerea sărăciei, dezvoltarea durabilă, combaterea HIV/ SIDA şi eliminarea inegalităţilor.
  • Promovarea dialogului şi a cooperării mai strânse între Organizaţia Naţiunilor Unite şi organizaţiile regionale şi sub-regionale, având în vedere experienţa şi prestigiul acumulat în calitate de promotor la nivel regional şi sub-regional al securităţii şi stabilităţii.

Bazându-ne pe experienţa noastră de tranziţie şi pe implicarea noastră constructivă la nivel regional şi global, vom promova, în cadrul sistemului ONU, un nou profil al României ca ţară ce se îndreaptă spre statutul de donator, dornică şi capabilă de a face contribuţii financiare sau de expertiză pentru extinderea stabilităţii şi a prosperităţii.

Ca membru al familiei europene şi euro-atlantice, România va continua să coopereze cu partenerii săi, contribuind astfel la coeziunea şi coerenţa organelor ONU drept elemente esenţiale pentru un sistem multilateral eficace.