ONU pe scurt

ECOSOC

 

Compoziţie: Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) este compus din 54 de state membre alese în funcţie de următorul tipar de distribuţie geografică a locurilor: 14 membrii din partea statelor africane, 11 din partea statelor asiatice, 6 reprezentând state est-europene, 10 din partea statelor din America Latină şi Caraibe şi 13 reprezentând state vest-europene şi alte state. 18 membri ai ECOSOC sunt aleşi în fiecare an. Mandatele membrilor sunt în general de 3 ani, până la data de 31 decembrie.

Mandatul: Consiliul Economic şi Social a fost stabilit prin Carta ONU drept organismul principal cu rol de coordonare a activităţilor economice şi sociale a celor 14 agenţii ONU specializate, a comisiilor funcţionale şi a celor cinci comisii regionale. ECOSOC serveşte drept forum central pentru discutarea aspectelor economice şi sociale internaţionale şi pentru formularea de recomandări de politici. Sub autoritatea Adunării Generale ONU, ECOSOC este responsabil pentru: promovarea unor standarde de viaţă mai înalte, a angajării depline a forţei de muncă şi a progresului economic şi social; identificarea de soluţii pentru problemele internaţionale economice, sociale şi de sănătate; facilitarea cooperării internaţionale în domeniile culturii şi al educaţiei; încurajarea respectului universal pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale.

ECOSOC realizează sau iniţiază studii şi rapoarte cu privire la teme internaţionale economice, sociale, culturale, educaţionale, de sănătate şi alte aspecte relaţionate acestora. Formulează recomandări către Adunarea Generală, către membrii ONU şi agenţiile specializate vizate. ECOSOC oferă, de asemenea, recomandări în direcţia promovării respectului şi apărării drepturilor omului. ECOSOC pregăteşte proiecte de convenţii pe care le înaintează Adunării Generale şi convoacă conferinţe internaţionale atunci când este necesar. ECOSOC creează, de asemenea, condiţiile pentru consultarea cu organizaţii non-guvernamentale. 

Procedura şi structura: Deciziile ECOSOC sunt luate de o majoritate simplă de membri prezenţi şi care îşi exercită dreptul de vot. O sesiune organizatorică de maxim 4 zile este ţinută la sfârşitul lunii ianuarie/începutul lunii februarie. Alegerile, numirile şi nominalizările au loc la sesiunea organizatorică reluată, în general la sfârşitul lunii aprilie / începutul lunii mai.

Biroul ECOSOC este ales de către Consiliu la începutul fiecărei sesiuni anuale.

Sesiuni: Până în 1991, ECOSOC îşi desfăşura activitatea în 2 sesiuni pe an, alături de o scurtă întâlnire organizatorică. Din februarie 1992, ECOSOC s-a întrunit într-o sesiune principală anuală, în intervalul mai-iunie, alternând ca locaţie între New York şi Geneva, cu o decizie în 1996 de a limita sesiunea principală la 4 săptămâni în cursul lunii iulie. Sesiunea constă în segmentul la nivel înalt, segmentul de coordonare, segmentul activităţilor operaţionale, segmentul afacerilor umanitare şi segmentul general.

Documentul de concluzii al Summit-ului Mondial a însărcinat ECOSOC în 2005 să organizeze Evaluări Anuale Ministeriale pentru evaluarea progresului în implementarea rezultatelor marilor conferinţe şi summit-uri ale ONU, inclusiv obiectivele de dezvoltare adoptate la nivel internaţional, precum şi Forumuri bienale de Cooperare pentru Dezvoltare, menite să evalueze tendinţele internaţionale în domeniu. A solicitat, de asemenea, ca ECOSOC că convoace întâlniri de urgenţă şi să servească drept platformă calitativă de angajare cu privire la politici şi tendinţe la nivel global în domeniile economic, social, de mediu şi umanitar.