ONU pe scurt

Consiliul de Securitate

Compoziţie: Consiliul de Securitate este compus din cinci membri permanenţi (China, Federaţia Rusă, Franţa, Marea Britanie şi SUA) şi zece membrii nepermanenţi, dintre care cinci sunt aleşi în fiecare an de Adunarea Generală. Membrii nepermanenţi sunt aleşi conform distribuţiei geografice echitabile: 5 din grupurile regionale african şi asiatic, unul din grupul regional est-european, doi din grupul regional latino-american şi caraibian şi doi din grupul regional vest-european.

Procedură şi structură: Deciziile pe teme procedurale sunt luate cu votul favorabil al nouă membri. Pe aspectele de fond, deciziile se adoptă cu cel puţin nouă voturi favorabile, membrii permanenţi votând în favoare sau abţinere. În structura Consiliului de Securitate se mai află comitetele permanente (comitetul de experţi privind regulile de procedură, comitetul pentru reuniuni în afara cartierului general, comitetul privind admiterea de noi membri, grupuri de lucru ad-hoc, Comitetul Militar, comitetele de sancţiuni, Comitetul pentru Operaţiuni de Menţinere a Păcii, comisiile pe diverse problematici, tribunalele internaţionale, alte organisme.

Mandat: Consiliul de Securitate are ca responsabilitate fundamentală menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, prin soluţionarea paşnică a disputelor şi prin întreprinderea de acţiuni împotriva ameninţărilor la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi a actelor de agresiune.

Activitate: Consiliul de Securitate îşi desfăşoară activitatea în şedinţe oficiale şi în şedinţe cu caracter neoficial. Începând cu mijlocul anilor '60, reuniunile formale ale consiliului reprezintă o excepţie, majoritatea deciziilor luându-se în cadrul unor reuniuni cu caracter informal.