ONU pe scurt

Adunarea Generală

Compoziţie: Adunarea generală a ONU este compusă din cele 192 de state membre.

Mandat: Adunarea generală este abilitată să discute orice problemă relativă la Carta ONU, sau la funcţiunile oricărui organism al organizaţiei. Poate face recomandări statelor membre ONU şi Consiliului de securitate în orice chestiune, cu excepţia celor aflate în dezbaterea Consiliului de securitate. Adunarea generală primeşte şi analizează rapoarte din partea altor organe şi organisme ale ONU şi a secretarului general al organizaţiei mondiale. Alege cei zece membri nepermanenţi ai Consiliului de securitate şi cei 54 de membri ai Consiliului economic şi social. Împreună cu Consiliul de securitate, dar votând independent, alege membrii Curţii internaţionale de justiţie. De asemenea, îl numeşte pe secretarul general al ONU, la recomandarea Consiliului de securitate. Aprobă bugetul organizaţiei mondiale.

Procedură şi structură: Deciziile în probleme privind pacea şi securitatea internaţionale sunt adoptate cu 2/3 din votul statelor membre prezente şi votante, iar în alte probleme, cu majoritate simplă. Potrivit regulilor de procedură, structura Adunării generale cuprinde: comisii principale, comitete procedurale, comitete permanente şi organe subsidiare.

Activitate: Adunarea generală îşi desfăşoară activitatea în cadrul sesiunilor plenare anuale, care se deschid formal, de regulă, în a doua marţi a lunii septembrie a fiecărui an, precum şi în cadrul celor şase comisii principale. Dezbaterile generale se desfăşoară de-a lungul unei perioade de două săptămâni, începând cu a treia săptămână din luna septembrie. Sesiunile se organizează la sediul ONU din New York. Sesiuni speciale pot fi organizate la cererea secretarului general sau la cererea majorităţii statelor membre. Sesiuni de urgenţă pot fi organizate în 24 de ore, în baza unei cereri primite de secretarul general din partea Consiliului de securitate (potrivit unei decizii adoptate cu 9 voturi favorabile) sau a unei decizii adoptate de Adunarea generală (majoritate simplă).

Cele şase comisii principale corespund domeniilor majore aflate în responsabilitatea Adunării generale: Comisia I – securitate şi dezarmare, Comisia a II-a – economico-financiară, Comisia a III-a – social-umanitară şi culturală, Comisia a IV-a – politică specială, Comisia a V-a –administrativ-bugetară, Comisia a VI-a – juridică.