Actualitatea misiunii

Deschiderea celei de-a 63-a a sesiune a Adunării Generale a ONU

New York, 16 sept /Misiunea Permanentă/ 16 septembrie 2008 – Noul Preşedinte al Adunării Generale a deschis astăzi lucrările celei de-a 63-a sesiuni a forului la care participă 192 de state. Miguel D’Escoto Brockmann, fost ministru de externe al Nicaragua, a prezentat, în discursul de deschidere a sesiunii, priorităţile sale pe perioada mandatului. 
Preşedintele D’Escoto Brockmann a declarat că membrii Adunării Generale îşi vor concentra atenţia în timpul sesiunii curente asupra cauzelor problemelor majore globale, precum actuala criză provocată de creşterea preţurilor la alimentele de bază şi efectul său asupra sărăciei şi foametei. A punctat, de asemenea, în intervenţia sa, că reforma Consiliului de Securitate reprezintă una dintre cele mai urgente provocări ale ONU. Schimbările climatice, asigurarea accesului la apă, terorismul, drepturile omului, neproliferarea nucleară şi dezarmarea, precum şi traficul cu fiinţe umane au fost adugate pe lista temelor prioritare ale celei de-a 63-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

România va continua, şi în această sesiune, să îşi promoveze interesele naţionale şi să sprijine eforturile de redefinire a profilului organizaţiei globale în cadrul discuţiilor legate de revitalizarea Adunării Generale şi reforma Consiliului de Securitate, precum şi în cele legate de creşterea eficienţei mecanismelor pentru respectarea drepturilor omului, cu accent pe activitatea Consiliului Drepturilor Omului. Va acţiona, totodată, împreună cu statele partenere din Uniunea Europeană, pentru identificarea celor mai eficiente soluţii în domeniul schimbărilor climatice, al luptei împotriva terorismului, dezarmării şi neproliferării nucleare. 

În toate demersurile sale, România va valorifica faptul că dispune în prezent de noi opţiuni strategice şi tactice de politică externă şi de un spaţiu nou, fără precedent, de diversificare a priorităţilor şi acţiunilor sale, precum şi de un potenţial mărit de contribuţie substanţială la modelarea unor instrumente şi politici globale.