Actualitatea misiunii

Victoria Popescu, ambasadorul României la Stockholm a fost aleasa membru al Comitetului privind Eliminarea Discriminării faţă de Femei

New York, 30 iul /Misiunea Permanentă/ - În cadrul reuniunii Statelor Părţi la Convenţia privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare faţă de Femei, Victoria Popescu, ambasadorul României la Stockholm, a fost aleasă, la 30 iulie 2008, membru în Comitetul pentru Eliminarea Discriminării faţă de Femei / CEDAW, urmând să ocupe unul dintre cele 11 locuri devenite vacante la aceste alegeri, pentru mandatul 2009-2012.

Recentul succes se datorează experienţei şi activităţii dinamice a doamnei Victoria Popescu  în cadrul ONU şi al Comitetului  şi reconfirmă încrederea şi aprecierea de care se bucură România în demersurile sale de promovare a protecţiei drepturilor omului pe plan internaţional. 

Informaţii de background

CEDAW este format din 22 de experţi şi are ca responsabilitate monitorizarea punerii în aplicare de către state a Convenţiei privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare faţă de Femei.

România este deja reprezentată în alte două organisme create în baza unor convenţii ONU, respectiv în Comitetul Drepturilor Omului, prin profesor Iulia Motoc şi în Comitetul privind Eliminarea Discriminării Rasiale, prin ambasador Ion Diaconu.