Actualitatea misiunii

Reprezentantul Permanent al României la ONU, Ambasadorul Ion I. Jinga, a subliniat importanţa punerii în aplicare a Convenţiei privind Drepturile Copilului, cu ocazia Reuniunii la nivel înalt a AG ONU, dedicată aniversării a 30 de ani de la adoptare

În perioada 20-21 noiembrie 2019, a avut loc, la sediul ONU din New York, Reuniunea la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, dedicată aniversării a 30 de ani de la adoptarea Convenţiei privind Drepturile Copilului. Au fost prezenți Președintele Adunării Generale a ONU, Tijjani Muhammad-Bande, Secretarul General-Adjunct Amina Mohammed, Directorul Executiv al UNICEF, Henrietta Fore, alți înalți funcționari ai organizației, ambasadori, diplomați și reprezentați ai societății civile.

Reprezentantul Permanent al României la ONU, Ambasadorul Ion I. Jinga, a susținut  o intervenţie în care a evidenţiat progresele înregistrate de ţara noastră în implementarea Convenției, România fiind unul din primele state care a ratificat documentul.

Diplomatul român a arătat că una din măsurile majore luate de România se referă la procesul de dezinstituționalizare a copiilor care nu beneficiază de îngrijire parentală, obiectivul autorităților române fiind ca până în 2020 toate instituțiile rezidențiale de tip clasic să fie închise, cu excepția acelora care sunt încă sub prevederile contractelor de finanțare.  A amintit că  plasamentul familial, utilizarea reţelei de asistenţi maternali şi plasarea în cămine de tip familial  sunt soluţiile preferate în raport cu instituțiile rezidențiale clasice și că în următorii patru ani rețeaua asistenților maternali urmează să fie extinsă cu încă 5000 de persoane calificate.

 O altă prioritate este asigurarea educației pentru toți copiii, într-un mediu sigur. În acest sens, o importanță deosebită este acordată combaterii agresivității în școli,  ambasadorul român anunțând că legea privind combaterea fenomenului de bullyingîn școli a intrat recent în vigoare în România. A menționat, totodată, strategiile naționale pentru perioada 2014-2020 privind promovarea și protecția drepturilor copilului, incluziunea socială și reducerea sărăciei, sănătatea, prevenirea părăsirii timpurii a școlii, drepturile persoanelor cu dizabilități și Incluziunea romilor. A amintit, în context, faptul că în anul 2016 România a devenit una dintre cele două țări europene promotoare ale Parteneriatului Global „Puneți Capăt Violenței împotriva Copiilor”.

Nu în ultimul rând, ambasadorul Jinga a evidenţiat măsurile întreprinse de România pentru asocierea  copiilor la procesul de luare a deciziilor, o temă majoră pe agenda privind drepturile acestora, amintind că în timpul Președinției României a Consiliului Uniunii Europene a fost adoptată, în urma unui amplu proces de consultare la care au participat copii din statele membre ale UE, experți internaționali și reprezentanți ai instituțiilor europene active în protecția drepturilor copilului, „Declarația de la București a copiilor din Uniunea Europeană ”: „Acest document este considerat un reper pentru definirea drepturilor copiilor și afirmarea lor ca participanți la adoptarea politicilor și deciziilor care vor contribui la construirea viitorului Uniunii Europene”.

La 30 de ani de la adoptarea Convenţiei privind Drepturile Copilului, România rămâne un ferm susţinător al acesteia, astfel încât principiul „să nu lăsăm niciun copil în urmă” să devină realitate.