Actualitatea misiunii

Reprezentantul Permanent al României la ONU a susţinut o declarație în numele Grupului ambasadorilor francofoni, în cadrul sesiunii Comisiei a IV-a a Naţiunilor Unite (Politici Speciale şi Decolonizare), pe tema multilingvismului

Reprezentantul Permanent al României la Națiunile Unite, ambasadorul Ion I. Jinga, a susţinut o declarație pe tema multilingvismului, în calitatea sa de președinte al Grupului ambasadorilor francofoni la ONU New York, în cadrul celei de-a 74-a sesiuni a Comisiei a IV-a a ONU (Politici Speciale şi Decolonizare).

Ambasadorul român a subliniat centralitatea multilingvismului pentru implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și a mandatelor Consiliului de Securitate ONU, amintind că: „Utilizarea mijloacelor de comunicare pentru transmiterea informației și mesajelor în limbile pe care destinatarii lor le înțeleg cel mai bine reprezintă un element indispensabil în îndeplinirea mandatelor încredințate Secretariatului ONU și în realizarea obiectivelor noastre comune”.

Subliniind că multilingvismul este o valoare esențială a Organizației și un facilitator al diplomației multilaterale, aşa cum a fost stipulat în rezoluția privind multilingvismul adoptată de Statele Membre ONU în anul 2019, a solicitat Secretariatului să integreze multilingvismul în toate activitățile sale cu privire la informații și comunicare, pentru a asigura respectarea parităţii între limbile oficiale.

Remarcând că trei dintre cele mai numeroase misiuni de menținere a păcii se desfășoară în țări francofone, a opinat că respectarea multilingvismului reprezintă o precondiție pentru îndeplinirea obiectivelor ONU, precum și pentru garantarea securităţii populației și a căştilor albastre. În acest context, a solicitat menținerea alocărilor bugetare dedicate multilingvismului, având în vedere provocările de ordin financiar cu care se confruntă Organizaţia.