Actualitatea misiunii

Ambasadorul României la ONU a fost invitat să susțină o intervenție în Consiliul de Securitate privind „Pacea şi securitatea în Africa”

Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a fost invitat să prezinte joi, 20 decembrie, în Consiliul de Securitate al ONU, o intervenţie cu tema “Pacea și securitatea în Africa: Strategia Integrată a Națiunilor Unite pentru Sahel, un răspuns integrat la consolidarea și permanentizarea păcii în Sahel”, în calitate de președinte al Comisiei pentru consolidarea păcii (Peacebuilding Commission - PBC).

Reprezentantul Permanent al României a subliniat rolul important al PBC în susţinerea şi consolidarea păcii în regiunea Sahel, reamintind că în luna martie 2018 a participat, în calitate de președinte al PBC, la cea de-a VI-a reuniune a “Platformei de Coordonare Ministerială pentru Sahel”, care a avut loc în Ciad, iar în perioada 15 – 19 octombrie 2018 a luat parte la un turneu în patru țări din Africa de Vest și Sahel (Gambia, Senegal, Coasta de Fildeș și Burkina Faso). A apreciat că „vizitele în regiunea Sahel şi interacțiunea cu autorităţile naţionale, societatea civilă, comunitatea diplomatică, directorii regionali şi echipele de țară ale ONU au permis o înţelegere mai bună a valorii adăugate pe care PBC o poate aduce în sprijinul regiunii Sahel”.

De asemenea, a arătat că aceste vizite au oferit prilejul orientării în mod pragmatic a preşedinţiei PBC către prioritățile în materie de consolidare a păcii şi necesităţile reale ale regiunii, prin intermediul unor întâlniri de substanță cu liderii politici ai statelor vizitate, precum și cu vicepreședintele Băncii Africane pentru Dezvoltare, în vederea identificării modalităților de cooperare în domeniul finanțării consolidării păcii în țările africane și a creșterii coerenței și coordonării acțiunii internaționale în sprijinul acestora.

În acest sens, a amintit că Sesiunea anuală a Comisiei pentru consolidarea păcii, desfășurată la 12 noiembrie 2018, a avut ca temă centrală „Consolidarea și permanentizarea păcii în regiunea Sahel”, iar la 13 noiembrie, în cadrul reuniunii comune anuale PBC – ECOSOC (Consiliul Economic şi Social), au fost abordate „Legăturile dintre schimbările climatice şi consolidarea şi permanentizarea păcii în regiunea Sahel”.

Ambasadorul Ion Jinga a salutat, totodată, adoptarea de către Consiliul de Securitate, la 18 decembrie 2018, a Declaraţiei Prezidenţiale privind rolul PBC şi modalităţile prin care poate fi întărită colaborarea Comisiei cu Consiliul de Securitate.

Informații suplimentare

Începând de la 31 ianuarie 2018, România ocupă, pentru un mandat de un an, funcția de Președinte al Comisiei ONU pentru Consolidarea Păcii (PBC). Priorităţile mandatului României la PBC includ întărirea capacităţii Comisiei de a oferi evaluări și recomandări de substanță Consiliului de Securitate, Adunării Generale și ECOSOC privind situația din teren în domeniul consolidării păcii, precum şi focalizarea sprijinului PBC asupra regiunii Sahel. 

Baza colaborării între PBC şi Consiliul de Securitate ONU cu privire la regiunea Sahel o reprezintă solicitarea formulată în anul 2017 de către Consiliul de Securitate de a sprijini Oficiul Națiunilor Unite pentru Africa de Vest (UNOWAS) în implementarea Strategiei Integrate a ONU pentru Sahel, precum și Declaraţia prezidenţială a Consiliului de Securitate din 30 ianuarie 2018 privind rolul PBC în susţinerea eforturilor de consolidare şi permanentizare a păcii în regiunea Sahel.

Plecând de la această solicitare, Președinția română a PBC a acționat pentru menținerea atenției comunității internaționale asupra provocărilor cu care se confruntă regiunea Sahel, analizarea dificultăților de ordin politic, social, economic, de securitate şi de mediu din regiune, precum și a manierei în care ONU și statele membre se pot implica în mod coerent, coordonat şi activ pentru soluţionarea acestora.

Cu o zi înaintea intervenției în Consiliul de Securitate, la 19 decembrie 2018, PBC a adoptat informal Raportul de activitate al Comisiei pentru anul 2018.