Actualitatea misiunii

Ministrul Vasilescu exprimă sprijinul pentru eforturile de combatere a traficului de persoane aflate în situații de conflict, în cadrul dezbaterii deschise a Consiliului de Securitate al ONU.

La data de 15 martie 2017, dna Lia Olguța Vasilescu, ministrul român al Muncii și Justiției Sociale, a susținut o alocuțiune în cadrul dezbaterii deschise a Consiliului de Securitate privind "Traficul de persoane în situații de conflict: muncă forțată, exploatare și alte practici similare". Reuniunea a fost organizată de președinția britanică a Consiliului de Securitate al ONU.

În intervenția sa, ministrul Vasilescu a subliniat că "puține state membre ONU nu sunt afectate de acest flagel contemporan - comerțul cu cel mai valoros dintre toate produsele de bază: viața și demnitatea umană." Din această perspectivă, rezoluția Consiliului de Securitate 2331 oferă o bază excelentă privind demersurile viitoare și "gestionarea, în mod concertat, a cauzelor și efectelor traficului de persoane aflate în situații de conflict".

În contextul în care datele recente demonstrează legături între rețelele de crimă organizată implicate în traficul de persoane și finanțarea grupărilor teroriste, ministrul a subliniat importanța utilizării pe deplin, a tuturor mecanismelor existente privind combaterea spălării banilor, precum și a finanțării terorismului, în scopul demascării traficanților, urmărirea lor în justiție, precum și blocarea activelor acestora în scopul stopării fluxurilor financiare de fonduri ilegale.

În scopul prevenirii și combaterii eficiente a acestui fenomen, este necesară o reacție pe mai multe niveluri: atât din perspectiva securității, aplicarea legii, protecția persoanelor, cât și prin asumarea responsabilității. Ministrul  român a subliniat că "traficul de ființe umane aflate în situații de conflict subminează statul de drept și contribuie la dezvoltarea altor forme de crimă organizată", amplificând în acest fel potențialul de a crește nesiguranța în zonă.

Ministrul Vasilescu a evidențiat că "traficul de persoane este o ofensă gravă la adresa demnității umane și o încălcare majoră a drepturilor fundamentale ale omului". Remarcând că o abordare sistematică pentru a combate acest fenomen a început încă cu adoptarea Convenției ONU împotriva criminalității organizate transnaționale și a Protocolul de la Palermo, ministrul român s-a referit, în continuare, la contextul actual care încadrează eforturile noastre în acest domeniu. Implementarea țintelor specifice cuprinse în obiectivele de dezvoltare durabilă, viitoarele discuții privind evaluarea la nivel înalt a Planului global de acțiune al ONU pentru combaterea traficului, precum și viitoarele negocieri referitoare la Compactul Global privind migrația reprezintă oportunități de consolidare a acțiunilor noastre comune.

Reafirmând hotărârea României de a contribui la aceste procese, ministrul român a reliefat faptul că "avem nevoie de o abordare globală și transversală pe toate palierele de mobilitate umană, fără a pierde din vedere abuzurile care s-ar putea ivi în acest proces." În ceea ce privește Compactul Global privind migrația, ministrul a menționat că "politicile de migrație adecvate pot avea un impact pozitiv asupra creării canalelor de migrație legală pentru a răspunde cererii din diversele sectoare ale pieței muncii și, prin urmare, pentru a preveni exploatarea lucrătorilor migranți, legali și ilegali."

Subliniind necesitatea caracterului preventiv, ministrul român al Muncii și Justiției Sociale a reliefat rolul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, precum și a eforturilor întreprinse în acest domeniu. Este imperios necesar să punem accent pe protecția și asistența acordată victimelor traficului de persoane, iar la nivel național să ne concentrăm eforturile atât pe recuperarea, cât și pe reintegrarea acestora într-o viață normală.                             

Ministrul Vasilescu a reiterat sprijinul deplin al autoritățile române privind eforturile care vizează prevenirea și combaterea traficului de persoane, inclusiv a persoanelor aflate în situații de conflict.