Actualitatea misiunii

Participarea Reprezentantului Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, în calitate de copreședinte al Procesului de negocieri interguvernamentale privind reforma Consiliului de Securitate, la reuniunea de tip „retreat” de la Doha, Qatar

În perioada 14-15 ianuarie 2017 a avut loc, la Doha, o reuniune informală  de tip „retreat”, organizată și găzduită de Guvernul Statului Qatar, dedicată procesului de reformă a Consiliului de Securitate al ONU (CS).

 La eveniment au participat Președintele Adunării Generale a ONU, Peter Thompson, ministrul afacerilor externe al Statului Qatar, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, reprezentanții permanenți la ONU din 36 de țări, precum si experți independenți din mediul academic. Ambasadorul României la ONU, Ion Jinga, si omologul său tunisian, ambasadorul Mohammed Khaled Khiari, au fost invitați în calitate de copreședinți ai Procesului de negocieri interguvernamentale privind reforma CS, funcție pe care aceștia o exercită pe durata celei de-a 71 sesiuni a Adunării Generale a ONU (AG).

Obiectivul reuniunii a fost acela de a valorifica contextul mondial actual pentru facilitarea unei dezbateri aprofundate cu privire la modalitățile prin care eforturilor de reformă a Consiliului de Securitate li se poate imprima o nouă dinamică, ceruta de majoritatea țărilor membre ONU.

Reforma CS a fost abordată din perspectiva necesității stringente a întăririi rolului acestui for în menținerea păcii și securității mondiale, în condițiile noilor realități geo-politice și ale amenințărilor de tip nou la adresa securității, pornind de la constatarea că se resimte tot mai mult nevoia acută de creștere a încrederii în soluții de tip multilateral la marile provocări contemporane.

Evenimentul a debutat cu intervenții ale ministrului de externe al Statului Qatar, președintelui Adunării Generale a ONU și cei doi copreședinți ai Procesului de negocieri interguvernamentale, si a continuat în cadrul a trei sesiuni interactive pe durata a două zile, având drept teme necesitatea reformei CS, stadiul actual al negocierilor (incluzând reflecții asupra precedentelor două runde de negocieri anuale) și, respectiv, perspectivele evoluției procesului în perioada celei de-a 71 sesiuni a AG (septembrie 2016 – septembrie 2017).

În intervențiile sale, ambasadorul Ion Jinga a accentuat importanța asumării de către toate statele membre ONU a reformei CS, cu atât mai mult cu cât procesul de negociere este unul interguvernamental, iar rezultatul sau va trebui sa fie validat prin ratificare de către cel puțin două treimi din statele membre, inclusiv cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate.

A subliniat, totodată, că obiectivul negocierilor este să se obțină o soluție de compromis acceptată de către toți actorii implicați și a îndemnat la adoptarea unei atitudini deschise și creative, care să depășească cantonarea în poziții imuabile care riscă să blocheze procesul. În context, a evocat importanța construirii încrederii între participanții la proces și a arătat că dezbaterile actuale trebuie să valorifice și rezultatele precedentelor sesiuni de negocieri, pentru a se valorifica experiența și progresele acumulate.

A menționat că cei doi copreședinți vor acționa ca mediatori echidistanți față de principalele curente de poziție exprimate de state si grupuri de țări, de o manieră transparentă și care să permită construirea consensului, în vederea ajungerii la o soluție care să se bucure de cel mai înalt grad de acceptare politică – „the widest political acceptance”.

Nu în ultimul rând, ambasadorul Ion Jinga a adus în discuție necesitatea convenirii unei foi de parcurs pentru următoarele luni, care să susțină identificarea elementelor de convergență pe aspectele legate de reforma CS. În acest sens, a transmis întreaga disponibilitate a copreședinților pentru a primi contribuții de la statele membre în vederea definitivării conținutului viitoarelor reuniuni de negocieri interguvernamentale privind reforma CS.  

A arătat că cei doi copreședinți vor convoca prima runda de negocieri din acest an in perioada 6-7 februarie 2017, având pe agendă o discuție generală, de o maniera interactivă și care sa permită clarificări asupra marjei de flexibilitate a susținătorilor principalelor curente de opinie, asupra celor cinci teme aflate pe agenda procesului: metodele de lucru si dimensiunea Consiliului de Securitate, relația dintre SC si AG, reprezentarea geografică în CS, dreptul de veto și, respectiv, categoriile de membri (permanenți, nepermanenți și, eventual, crearea unei categorii intermediare). În funcție de rezultatele acestei prime sesiuni, vor decide asupra abordării ulterioare a negocierilor, de o manieră care să permită capitalizarea elementelor de convergență și avansarea pe subiectele cu un grad ridicat de sensibilitate politică pentru țările membre.