Actualitatea misiunii

Desemnarea Reprezentantului Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, în funcția de co-președinte al Procesului de negocieri interguvernamentale privind reforma Consiliului de Securitate

La 27 octombrie 2016, Președintele Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Peter Thomson, a anunțat numirea Reprezentantului Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, în funcția de co-președinte al Procesului de negocieri interguvernamentale privind reforma Consiliului de Securitate (Co-Chair of the Intergovernmental Negotiations on the Security Council Reform – IGN), pe perioada celei de-a 71-a sesiuni a ONU (2016 – 2017). Cel de-al doilea co-președinte numit este Reprezentantul Permanent al Tunisiei la ONU.

Co-președinții procesului de negociere privind reforma Consiliului de Securitate sunt numiți în calitatea lor personală. Alegerea nu se supune principiului rotației geografice, ci se face pe baza evaluării capacității acestora de a construi consensul în cadrul negocierilor. Decizia se ia după consultarea celor mai importanți actori statali la ONU, precum și a principalelor grupuri de țări implicate activ în acest proces.

Cei doi co-președinți ai IGN vor conduce negocierile privind reforma Consiliului de Securitate, încercând să identifice soluții care să permită avansarea procesului. Mandatul lor durează până la încheierea celei de-a 71-a sesiuni a Adunării Generale (septembrie 2017). La negocieri participă toate cele 193 state membre ale ONU. Este pentru prima dată când un diplomat român este numit în această poziție.
Elemente de background :
Reforma Consiliului de Securitate constituie un subiect aflat pe agenda ONU înca din primii ani dupa înființarea organizației în 1945. Cea mai importantă modificare în structura Consiliului de Securitate a avut loc în anul 1965, când numărul membrilor ne-permanenți a crescut de la 6 la 10. În prezent, Consiliul de Securitate are 15 membri: 5 permanenți și 10 ne-permanenți.

Tema a revenit puternic în actualitate în anul 1992 când, la inițiativa Secretarului General Boutros Boutros-Ghali, Adunarea Generală a ONU a instituit Grupul de lucru deschis (Open-Ended Working Group) pentru reforma Consiliului de Securitate. În anul 1993, Adunarea Generală a adoptat rezoluția privind «Reprezentarea echitabilă în Consiliul de Securitate și creșterea numărului de membri ai acestuia ». In 2005, Secretarul General Kofi Annan a prezentat un plan de reformă a acestei instituții fundamentale a ONU. În 2008, Adunarea Generală a adoptat Decizia 62/557 prin care sunt identificate cinci teme prioritare care să fie abordate în procesul de negociere a reformei Consiliului de Securitate: categoriile de membri, problema dreptului de veto, reprezentarea regională, mărimea unui Consiliu de Securitate lărgit și metodele de lucru ale acestuia și, respectiv, relația dintre Consiliul de Securitate și Adunarea Generală.