Actualitatea misiunii

Intervenție a Reprezentantului Permanent al României la ONU în cadrul dezbaterii din Consiliul de Securitate privind „Femeile, Pacea și Securitatea”

Reprezentantul Permanent al României la Organizația Națiunilor Unite, ambasadorul Ion Jinga, a participat, la 25 octombrie 2016, la dezbaterea deschisă din Consiliul de Securitate pe tema „Femeile, Pacea și Securitatea”.

În intervenția sa, diplomatul român a salutat crearea Grupului informal de experți dedicat acestei tematici în cadrul Consiliului de Securitate, mandatat prin rezoluția 2242 din 2016 să urmărească „luarea în considerare a perspectivelor și nevoilor femeilor, atunci când se discută evoluțiile concrete din zonele de conflict”.

Citând statistici recente, a reliefat că implicarea femeilor a condus la o creștere semnificativă a duratei de respectare a acordurilor de pace, subliniind, totodată, caracterul inclusiv al eforturilor în acest sens: “România consideră ca toți actorii implicați – state, organizații regionale, societatea civilă și mass media – trebuie sa contribuie la  implementarea Agendei privind Femeile, Pacea și Securitatea. Consolidarea păcii este un proces continuu care necesită sprijinul larg al populației și participarea tuturor categoriilor de membri ai societății. Pentru a evita repetarea erorilor tragice ale trecutului, fiecare generație trebuie să redescopere valoarea păcii și să o construiască pe reușitele generațiilor precedente. Pacea se clădește în fiecare zi de către profesori în școli, de tineri pe terenul de sport, de muncitori și funcționari la locul de muncă”.

Evocând noul concept de „pace durabilă”, introdus prin două rezoluții adoptate simultan de către Consiliul de Securitate și Adunarea Generală a ONU la 27 aprilie 2016, care include activități de prevenție, stabilizare și reconstrucție post-conflict, ambasadorul Ion Jinga a punctat legătura ce există între promovarea unei componente de gen, pacea durabilă și angajamentul civic.

Reliefând importanța rolului pe care organizațiile regionale și statele le au în promovarea Agendei Femeile, Pacea și Securitatea, Reprezentantul Permanent a subliniat că România s-a aflat printre țările care au participat în mod direct la crearea Rețelei punctelor focale naționale privind femeile, pacea și securitatea, în septembrie 2016.

Referindu-se la evoluțiile în plan național, a menționat Planul național de acțiune al Ministerului Apărării Naționale din România (2014- 2024), care promovează un acces corect și echilibrat al femeilor și bărbaților - militari sau civili – în posturile operaționale, de execuție sau de conducere. A punctat rolul esențial al procesului de formare în promovarea egalității de  gen, toleranței, nediscriminării, interdicției hărțuirii și violenței sexuale, elemente incluse în toate programele educaționale militare din  România și definitorii pentru comportamentul ulterior, inclusiv în teatrele de operații.

În contextul creșterii prezenței României în teatrele de operații și în misiunile de menținere a păcii, ambasadorul Ion Jinga a arătat că 15% dintre ofițerii de poliție români aflați în misiuni ONU sunt femei. De asemenea, a reamintit decernarea premiului „International Female Police Peacekeeper for 2015” comisarului șef Raluca Domuță, ca o recunoaștere a meritelor acesteia în operațiunile de salvare din Haiti, după cutremurul din 2010. A reliefat, totodată, “succesul prezenței femeilor în detașamentele militare mixte române în Afghanistan, care a condus la îmbunătățirea semnificativă a eficienței operațiunilor în care au fost implicate, precum și la capacitarea femeilor și fetelor afghane”.

Elemente de context

Dezbaterea deschisă din Consiliul de Securitate a fost organizată de Federația Rusă, în calitate de președinte pentru luna octombrie a acestui for al ONU.  Prin această dezbatere, Consiliul de Securitate a marcat aniversarea a 16 ani de la adoptarea primei rezoluții privind ”Femeile, Pacea și Securitatea” (Rezoluția 1325/2000), care subliniază importanța implicării femeilor în eforturile de asigurare și menținere a păcii și securității internaționale.  

Textul integral al discursului poate fi accesat aici