Actualitatea misiunii

Intervenția Reprezentantului Permanent al României la ONU, Dr. Ion Jinga, în Consiliul de Securitate, pe tema metodelor de lucru ale Consiliului

La 19 iulie 2016, Reprezentantul Permanent al României la ONU, Dr. Ion Jinga, a avut o intervenție în Consiliul de Securitate, în cadrul dezbaterii deschise pe tema metodelor de lucru ale Consiliului. Tema a suscitat interesul unui număr mare de delegații ale statelor membre ONU, care au subliniat importanța creșterii transparenței, abordării inclusive și eficienței activității Consiliului de Securitate, în contextul provocărilor actuale fără precedent la adresa păcii și securității mondiale.

Reprezentantul Permanent al României la ONU a reliefat necesitatea unei abordări cuprinzătoare a metodelor de lucru ale Consiliului, care să răspundă dorinței statelor membre ONU de transparență, să contribuie la prevenirea conflictelor și  să se integreze în contextul mai larg al reformei Consiliului de Securitate: „Este în competența Consiliului de Securitate să decidă asupra propriilor metode de lucru. În același timp, toate statele membre ONU au încredințat Consiliului de Securitate responsabilitatea primară de a asigura pacea și securitatea internațională. Consiliul acționează în numele statelor ONU, iar deciziile sale sunt obligatorii pentru toți. De aceea, metodele de lucru ale Consiliului de Securitate reprezintă un subiect de interes pentru toate țările membre ONU.”

Remarcând progresele înregistrate în ultimii ani în adaptarea metodelor de lucru ale Consiliului la noile realități globale, diplomatul român a opinat că este necesară utilizarea cu o frecvență mai ridicată a formatelor de discuții deschise, extinse și informale, care să ia în considerare punctele de vedere ale statelor nemembre în Consiliul de Securitate, precum și pe cele ale actorilor din teren (organe subsidiare ONU, organizații regionale, societate civilă), pe teme precum menținerea păcii, prevenirea conflictelor, sancțiunile internaționale.

Referindu-se la rolul ONU în prevenirea conflictelor, a subliniat că, la fel ca în medicină, prevenția este mai eficientă și presupune costuri mai mici decât intervenția post-conflict. În acest sens, utilizarea și consolidarea mecanismelor Consiliului de Securitate de avertizare timpurie, precum briefing-uri ale Secretariatului pe tema riscurilor și amenințărilor, sau dialoguri interactive informale, poate juca un rol esențial în detectarea amenințărilor emergente la adresa păcii și securității internaționale.

Plasând dezbaterea privind metodele de lucru în contextul mai larg al reformei Consiliului de Securitate, Dr. Ion Jinga a arătat că: „Putem avea opinii diferite asupra acestui subiect, însă realitatea ne arată că, în absența unui numitor comun care să canalizeze dezbaterea privind reforma Consiliului de Securitate, insatisfacția și frustrarea în rândul statelor membre poate genera riscul unor evoluții care să afecteze eficiența și credibilitatea ONU. În 1946, ONU avea 50 de membri; astăzi, organizația numără 193 de țări. Tot în 1946, populația globului era de 2,5 miliarde; astăzi, planeta noastră are 7,3 miliarde de locuitori. Compoziția Consiliului de Securitate va trebui sa reflecte aceste noi realități geopolitice și demografice.  Trebuie continuate eforturile pentru identificarea unei soluții constructive privind reforma Consiliului de Securitate, cu respectarea deplină a prevederilor Cartei ONU.”