Actualitatea misiunii

Intervenție a Ambasadorului României la ONU, Dr. Ion Jinga, în Consiliul de Securitate, pe tema cooperării ONU cu Uniunea Africană privind pacea și securitatea

La 24 mai 2016, Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a avut o intervenție în Consiliul de Securitate al ONU, în cadrul dezbaterii deschise pe tema cooperării ONU cu Uniunea Africană privind pacea și securitatea.

Arătând că „România a susținut întotdeauna că protecția eficientă a civililor în conflictele armate crește dacă se cooperează cu organizațiile regionale și subregionale, deoarece, având o bună cunoaștere a spațiului geografic din care fac parte, acestea înțeleg cauzele profunde ale conflictelor armate, ceea ce este util pentru prevenirea sau soluționarea lor”, ambasadorul Jinga a amintit că prima rezoluție a Consiliului de Securitate privind cooperarea dintre ONU și organizațiile regionale în domeniul păcii și securității a fost adoptată în 2005, la inițiativa României.

Evidențiind locul semnificativ pe care Africa îl ocupă pe agenda Consiliului de Securitate, Reprezentantul Permanent al României a punctat necesitatea instituționalizării mecanismelor de cooperare dintre ONU și Uniunea Africană în domeniile circumscrise păcii și securității pe continentul african: „Nicio altă regiune de pe glob nu ocupă un loc atât de proeminent ca Africa pe agenda Consiliului de Securitate, care consacră peste 60% din activitatea sa problematicii africane. Africa găzduiește și cele mai multe operațiuni de menținere a păcii, nouă din cele 16 aflate în derulare, iar peste 80% din personalul de menținere a păcii este dislocat în misiuni din statele africane. Uniunea Africană a devenit un actor major care își afirmă rolul de lider în materie de pace și securitate pe continent, de aceea trebuie să consolidăm cooperarea între ONU și Uniunea Africană, la nivel politic, operațional și financiar.”

Ambasadorul Ion Jinga a menționat contribuția României la stabilizarea țărilor africane afectate de conflicte: „În 25 de ani de participare activă la misiuni de menținere a păcii, peste zece mii de militari români s-au aflat sub drapel ONU. Astăzi, România este prezentă în zece operațiuni de menținere a păcii și în două misiuni politice speciale, iar peste 90% din personalul românesc participant la aceste operațiuni și misiuni este dislocat în țări africane. România este și prima țară din Europa din punct de vedere al numărului de ofițeri de poliție aflați în misiuni ONU. La solicitarea ONU, autoritățile române au confirmat disponibilitatea de a crește numărul de observatori militari și ofițeri de stat major în misiunile din Mali și Republica Centrafricană, iar o unitate de poliție constituită, formată din 140 jandarmi români, a fost recent operaționalizată și este gata să fie introdusă în catalogul ONU de capabilități. Nu în ultimul rând, Jandarmeria Română oferă ofițerilor din statele africane francofone cursuri de pregătire în domeniul misiunilor de menţinere a păcii. Recunoscând importanța primordială a dimensiunii umanitare în activitatea ONU, România a subscris recent Principiilor de la Kigali privind protecția civililor în misiunile de menținere a păcii.”

Reiterând că cele trei procese de evaluare din 2015 (operațiunile de menținere a păcii, consolidarea păcii, și punerea în aplicare a rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate privind femeile, pacea și securitatea)  au transmis mesajul că prevenirea conflictelor trebuie să joace un rol cheie în răspunsul la crizele emergente, diplomatul român a salutat noua foaie de parcurs a Arhitecturii Africane de Pace și Securitate pentru perioada 2016-2020, care menționează prevenția ca prioritate principală: “Rezoluții adoptate recent de Adunarea Generală a ONU și Consiliul de Securitate plasează prevenția în centrul activității noastre. La crizele africane, trebuie identificate soluții africane. Din această perspectivă, România încurajează o coordonare strânsă pentru punerea în practică, de o manieră armonioasă, a Agendei 2063 a Uniunii Africane și a Agendei 2030 de dezvoltare durabilă.