Actualitatea misiunii

Participarea României la Sesiunea Specială a ONU privind problematica mondială a drogurilor

În perioada 19 – 21 aprilie 2016 s-a desfășurat, la New York, cea de a 30-a sesiune specială a Adunării Generale a ONU dedicată problematicii mondiale a drogurilor. Delegația națională a fost condusă de Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga. Din delegație au mai făcut parte domnul Bogdan Despescu, Inspector General al Poliției Române cu rang de secretar de stat, domnul Benone Matei, director adjunct al Direcției de Combatere a Crimei Organizate din IGPR, domnul Cătălin Negoi Niță, șef serviciu Relații Internaționale și Programe, Agenția Național Antidrog, domnul Florin Șaghi, ministru plenipotențiar și doamna Elisabeta David, consilier în cadrul Misiunii Permanente a României la ONU.

În intervenția susținută în cadrul dezbaterilor generale, Reprezentantul Permanent al României a subliniat că problematica mondială a drogurilor rămâne o responsabilitate comună ce necesită o abordare interdisciplinară, integrată și echilibrată în materie de politici privind reducerea ofertei și cererii de droguri, precum și o cooperare internațională eficientă. A arătat că, deoarece consumul de droguri continuă să reprezinte o amenințare serioasă la adresa sănătății și siguranței publice, în mod special pentru copii si tineri, programele de prevenție joacă un rol esențial: „În centrul politicilor antidrog trebuie plasată ființa umană. Consecințele grave ale consumului și abuzului de droguri impun adoptarea unor programe de prevenție destinate în special tinerilor, dar și asigurarea tratamentului necesar eliminării dependenței de droguri pentru cei care le consumă, precum și a măsurilor de reabilitare și reinserție socială a acestora”.

A reliefat importanța elaborării și implementării de politici în domeniu care să fie bazate pe rezultatele studiilor științifice, cu respectarea drepturilor omului, precum și necesitatea identificării unor soluții alternative pentru sancționarea traficului de droguri: „Credem că pedeapsa cu moartea nu constituie o soluție pentru limitarea fenomenului traficului de droguri. În același timp, trebuie să insistăm în efortul de a identifica și pune în practică alternative mai bune decât închisoarea pentru consumatorii de droguri”.

Precizând că Strategia Națională Anti-Drog a României este conformă integral cu actualul cadru normativ internațional, care oferă suficientă flexibilitate de acțiune la nivel național, regional și internațional, ambasadorul Ion Jinga a trecut în revistă o serie de provocări legate de combaterea traficului ilegal de droguri și utilizarea Internetului în acest scop. A punctat, totodată, necesitatea întăririi cooperării între actorii cu responsabilități în materie la nivel național și internațional, precum și a utilizării noilor tehnologii, inclusiv din perspectiva contracarării dezvoltării rapide a pieței virtuale pentru tranzacționarea drogurilor: „Nicio țară nu poate câștiga singură această bătălie, de aceea agențiile naționale de aplicare a legii și organizații internaționale, atât cele din sistemul ONU cât și cele regionale, trebuie să își întărească cooperarea pentru a oferi un răspuns adecvat tendinței ascendente a comerțului ilegal cu droguri. România este ferm angajată în combaterea acestei provocări mondiale și crede cu tărie în rolul esențial al cooperării internaționale în acest domeniu”.

În cadrul sesiunii speciale, România a organizat, împreună cu United Nations Office on Drugs and Crime (UNOCD), un eveniment conex intitulat ”Science addressing drugs and HIV: A state of art”. În cadrul acestuia, reputați oameni de știință au prezentat cele mai recente evoluții științifice în prevenirea îmbolnăvirii cu HIV, tratarea și îngrijirea persoanelor cu HIV care folosesc droguri, așa cum au reieșit din consultările științifice organizate de UNODC în anii 2014 și 2016. Evenimentul a fost co-prezidat din partea României de către reprezentantul Agenției Naționale Antidrog.

Elemente de context

Cea de a 30-a sesiune specială a Adunării Generale ONU (UNGASS) privind problematica mondială a drogurilor s-a derulat la New York, în perioada 19 – 21 aprilie 2016. Cu această ocazie, Adunarea Generală a adoptat un document final intitulat ”Angajamentul nostru comun pentru a aborda și combate eficient problematica mondială a drogurilor” ("Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem"), negociat în cadrul Comisiei subsidiare a ECOSOC privind drogurile ( cu sediul la Viena). Sesiunea specială a reprezentat o oportunitate de evaluare a implementării Declarației Politice și a Planului de acțiune din 2009, inclusiv de analiză a evoluțiilor și provocărilor în domeniu.

În actuala UNGASS au fost dezbătute, în cadrul a cinci mese rotunde, o serie de aspecte concrete legate de reducerea cererii de droguri precum și impactul asupra aspectelor de sănătate; reducerea ofertei de droguri și măsurile vizând combaterea infracționalității în domeniu; drogurile, respectarea drepturilor omului și impactul asupra tinerilor, femeilor și comunităților; noi provocări, amenințări și realități în prevenirea problemei mondiale a drogurilor în conformitate cu cadrul legal internațional existent; aspecte vizând impactul socio-economic și identificarea de măsuri alternative de dezvoltare.