Actualitatea misiunii

Intervenție a Ambasadorului României la ONU, Dr. Ion Jinga, în Consiliul de Securitate, pe tema evaluării arhitecturii de consolidare a păcii

La 23 februarie 2016, Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a avut o intervenție în Consiliul de Securitate al ONU, în cadrul dezbaterii deschise pe tema evaluării arhitecturii de consolidare a păcii.

Plecând de la remarca fostului Secretar General Dag Hammarskjold, că: “ONU nu a fost creat pentru a conduce omenirea în Rai, ci pentru a o salva din Iad”, ambasadorul României a arătat că ONU a salvat milioane de vieți de la război, sărăcie, boli și foamete, însă rolul său este testat astăzi, în mod dramatic, în contextul multiplicării amenințărilor la adresa păcii și securiățtii internaționale :

« În mai puțin de zece ani, numărul războaielor civile pe glob s-a triplat și peste 1,5 miliarde de oameni trăiesc în zone de conflict. Natura conflictelor s-a modificat și ea : asistăm la volatilizarea frontierelor, dezintegrarea unor state, finanțarea grupărilor teroriste din traficul ilegal de resurse naturale, violări monstruoase ale drepturilor omului și dreptului umanitar internațional. În multe cazuri, absența unor instituții solide, a unei guvernări transparente, precum și prezența corupției care costă economia globală 2,6 trilioane dolari, fac statele vulnerabile în fața terorismului și extremismului violent. »

Subliniind legătura intrinsecă dintre construcția păcii și prevenirea conflictelor, a remarcat că, în termeni de resurse financiare și umane alocate, a preveni costă mai puțin decât a soluționa o criză și că « Adoptarea unor măsuri de prevenție generează mai puține divergențe în comunitatea internațională, inclusiv în Consiliul de Securitate, decât identificarea de soluții după izbucnirea unui conflict. ONU are la dispoziție o paletă largă de instrumente pentru construcția păcii, pe care le regăsim și în Agenda 2030 de Dezvoltare Durabilă, în mod special în Obiectivul 16 – Pace, Justiție și Instituții Solide.»

Citându-l pe Boutros Boutros-Ghali, ales Secretar General ONU în 1991, în perioada când România exercita Președinția Consiliului de Securitate, care spunea că : « Absența institutiilor democratice, care să canalizeze presiunea populară spre dezvoltare și reforme, generează revolte și instabilitate. O strategie de dezvoltare durabilă nu are succes dacă cetățenii nu pot participa substanțial la viața politică, economică, socială și culturală a țării lor. », ambasadorul Ion Jinga a opinat că o implicare sporită a Consiliului de Securitate în prevenirea conflictelor ar permite o abordare  strategică a asigurării păcii, la nivel mondial. 

A arătat că România, ca membru al ONU, participă activ la diplomația preventivă, prevenirea conflictelor, construcția păcii și promovarea medierii :

« In calitate de donator de asistență pentru dezvoltare, România a oferit resurse și expertiză pentru construcția instituțională, asistență în procesele electorale, ordine publică, lupta împotriva corupției, promovarea tineretului și educție. Ca membru în Consiliul de Securitate, în 2005, România a promovat rezoluția 1631 privind cooperarea ONU cu organizațiile regionale pentru menținerea păcii și securității. O implicare sporită a Consiliului de Securitate în dezvoltarea parteneriatelor cu organizații regionale, în conformitate cu capitolul VIII din Carta ONU, ar contribui la abordarea integrată a acestui subiect.”

Ambasadorul României a încheiat afirmând că: “Trebuie să restabilim încrederea în ordinea globală. Putem face acest lucru doar prin pace și stabilitate, ceea ce presupune existența unei bune guvernări, oportunități pentru tineri și combaterea extremismului violent. Acestea sunt principalele provocări la adresa unei arhitecturi durabile privind construcția păcii. »       

 

CREDIT=UN Photo/Evan Schneider