Actualitatea misiunii

Secretarul General ONU, Domnul Ban Ki-moon, a participat la lucrările Comisiei pentru Dezvoltare Socială, prezidată de România

La 8 februarie 2016, Secretarul General ONU, domnul Ban Ki-moon, a participat la lucrările Comisiei pentru Dezvoltare Socială (CsocD), prezidată de ambasadorul Ion Jinga, Reprezentantul Permanent al României la ONU.

Ambasadorul român a deschis sesiunea prin prezentarea temelor abordate în reuniunile de săptămâna trecută ale sesiunii Comisiei, subliniind progresele făcute până în acest moment în cadrul celor trei subiecte majore abordate: ”Regândirea și consolidarea dezvoltării sociale în lumea contemporană”,  ”Implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă: trecerea de la angajamente la rezultate în realizarea dezvoltării sociale”, și ”Implementarea agendei de dezvoltare post-2015 în lumina Convenției privind Persoanele cu Dizabilități”.

Acesta a arătat că :“Recunoscând progresele remarcabile înregistrate în domeniul dezvoltării sociale, Comisia rămâne preocupată de faptul că sărăcia continuă să fie cea mai mare provocare a timpului nostru. Politicile concentrate doar pe creșterea economică nu vor fi suficiente pentru combaterea sărăciei și inegalităților, care depind și de factori precum accesul la educație, egalitatea de gen, hrană, salubritate și protecția mediului. CSocD și-a manifestat, totodată, preocuparea majoră față de impactul negativ pe care conflictele in desfășurare, extremismul violent și terorismul le au asupra dezvoltării și coeziunii sociale. Pentru implementarea rapidă a obiectivelor de dezvoltare durabilă, Comisia face un apel la crearea unor coaliții largi și a unor parteneriate de substanță, care să includă tinerii, societatea civilă și sectorul privat “.

Intervenția Reprezentantului Permanent al României a fost urmată de cea al Secretarului General ONU, care a precizat că lucrările Comisiei pentru Dezvoltare Socială au avut o contribuție esențială în promovarea progresului social, enumerând succesele obținute în reducerea sărăciei extreme, îmbunătățirea calității alimentelor, promovarea drepturilor femeilor, reducerea  mortalității infantile și materne, precum și creșterea incluziunii persoanelor cu dizabilități, la nivel global.

Aceste progrese trebuie să constituie piatra de temelie a implementării Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, dar și a angajamentelor conținute în alte documente, precum Agenda de la Addis Abeba și rezultatele Summit-ului de la Paris privind Schimbările Climatice, asupra cărora au căzut de acord toți liderii lumii.  

Secretarul General ONU a arătat, totodată, că momentul actual este un punct de cotitură în lupta contra sărăciei, inegalităților și a excluziunii sociale:

”Trăim într-o perioadă de o importanță critică pentru umanitate. Lumea de astăzi este marcată de turbulențe și crize. Experiența a demonstrat că o economie înfloritoare nu este suficientă pentru a eradica sărăcia și a promova prosperitatea comună, ci este necesară implementarea unor politici sociale eficiente și integrate. Este, de aceea, esențial ca actorii relevanți să colaboreze la toate nivelurile pentru a integra Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și a reflecta principiile conținute în Agenda 2030. Toți participanții la acest proces au o dublă responsabilitate – morală și politică – de a susține acest parteneriat. Dacă 2015 a fost anul acțiunii globale, 2016 este anul tracțiunii mondiale. Avem mecanismele relevante pentru a trece la acțiune, avem o viziune asupra obiectivelor pe care ne-am propus să le atingem, trebuie doar să ne punem în mișcare.”  

Lucrările celei de-a 54-a sesiune a Comisiei pentru Dezvoltare Socială se vor încheia vineri, 12 februarie 2016, cu adoptarea unor rezoluții pe principalele teme aflate în dezbatere.