Actualitatea misiunii

ECOSOC celebrează 20 de ani de la Summitul Mondial privind dezvoltarea socială

La data de 8 iunie 2015, Reprezentantul permanent al României, amb. Simona Miculescu a moderat dezbaterea panel intitulată „Impactul Summitului mondial social asupra Obiectivelor de dezvoltare durabilă şi agenda de dezvoltare post – 2015”. Panelul a fost organizat în cadrul aniversării de către Consiliul Economic şi Social al ONU a  20 de ani de la adoptarea Declaraţiei şi Planului de acţiune în cadrul Summitului mondial privind dezvoltarea socială, Copenhaga, 1995.

În lansarea dezbaterii, amb. Simona Miculescu, în calitate de preşedinte al Comisiei pentru Dezvoltare Socială, a menţionat că „documentele de la Copenhaga definesc cel mai larg set de norme şi angajamente explicite menite a ghida dezvoltarea socială la nivel naţional, regional şi internaţional. 20 de ani mai târziu, angajamentele de a eradica sărăcia, a promova angajarea şi a crea integrarea socială bazate pe respectarea drepturilor omului rămân relevante, nefiind pe deplin îndeplinite”. Este una dintre ideile reliefate în cadrul dialogului interactiv derulat cu ocazia celebrării a 20 de ani de la adoptarea documentelor de la Copenhaga de către Comisia pentru Dezvoltare Socială.

Vorbitorii principali au prezentat perspective diverse asupra principalelor provocări legate de implementarea angajamentelor de la Copenhaga şi cum se reflectă în Agenda de dezvoltare durabilă, în curs de finalizare.